Konspekt

1. Wstęp 2. Historia 3. Literatura (przedmiotu, podmiotu, źródłowa) 4. Tekst i porównanie ordinum 5. Appendix (wyjątki o koronacji z ceremoniałów - Dykmans) + fotografie, ilustracje?